Προϊόντα Θερμοπρόσοψη
Προϊόντα » Θερμοπρόσοψη
 
Ceresit CT 325

Πλέγμα οπλισμού θερμοπρόσοψης

Ιδιότητες
Ανθεκτικό στα αλκάλια. Δεν ολισθαίνει. Δεν σχίζεται
Πεδίο Εφαρμογής
Το βασικό πλέγμα οπλισμού των συστημάτων θερμοπρόσοψης EPS της Ceresit, που τοποθετείται ανάμεσα από τις 2 στρώσεις των επικαλυπτικών υλικών της CT 85 ή CT 87. Πέραν τούτων, κατάλληλο και για αποκαταστάσεις ρηγματωμένων προσόψεων γενικά. Aνθεκτικό στα αλκάλια, με αντίσταση στις μετατοπίσεις. Υψηλή αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. Για θερμοπροσόψεις με ορυκτοβάμβακα ή σε ακραία μηχανικά φορτία χρησιμοποιούμε το πλέγμα CT 325 με πυκνότητα 160 gr/cm2.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Βάση : Υαλόπλεγμα.
Όχι εύφλεκτο (κατηγορία Β1 ή Α2 κατά DIN 4102).
Πλάτος :
100 cm.
Μήκος :
50 m / ρολό.
Ειδικό βάρος :
145 g/m2 & 160 g/m2.
Πλέξη :
4,5 Χ 4 mm  & 3,0 Χ 3,5 mm.
Διαμήκης αντοχή τάσης (ETAG 004) :
2000 Ν/5 cm  & 1800 Ν/5 cm.
Εγκάρσια αντοχή τάσης (ETAG 004):
  2300 Ν/5 cm  & 2600 Ν/5 cm.
Διαμήκης επιμήκυνση :
≤ 3,5%.
Εγκάρσια επιμήκυνση :
≤ 3,5%.
Αποθήκευση :
Όρθιο και όχι συμπιεσμένο.
Χρωματισμένο πράσινο.
Κατανάλωση
1,1 m /m2 . (Τα πλέγματα αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 cm)
Φυλλάδια
Site Map  |  Όροι Χρήσης  |  Επικοινωνία
Αδαμάντιου Κοραή 11 Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54249 :: Τηλ.: 2310 320680, 2310 320647 - Fax.: 2310 320647 :: E-mail: info@ikofarben.gr
Designed and Developed by Amasis Web and Graphic Design