Τεχνικές Λύσεις Εξωτερικά υπογείου
Τεχνικές Λύσεις » Υπόγειο » Εξωτερικά υπογείου
 
Πριν αναπτύξουμε τις εξωτερικές στεγανοποιήσεις οφείλουμε να αναφερθούμε στα πρόσμικτα μάζης.
 

α. Πρόσμικτα μπετόν
Πριν αναπτύξουμε τις εξωτερικές στεγανοποιήσεις οφείλουμε να αναφερθούμε στα πρόσμικτα μάζης. Οι λύσεις με πρόσμικτα αποτελούν τις πιο ισχυρές επεμβάσεις σε ένα δομικό στοιχείο. Σε αντίθεση με τα επαλειφόμενα υλικά αποτελούν τις κατασκευαστικές και όχι τις επισκευαστικές λύσεις, που δρουν σε όλο το πάχος του. Το πρώτο πρόσμικτο που παρήχθη ποτέ ήταν ένα στεγανοποιητικό μάζης. Η εταιρεία που το παρήγαγε το 1890 ήταν η Wunner’sche Bitumenwerke και του έδωσε το όνομα Ceresit. (Ceres = κηρός, - οι Ρωμαίοι στεγανοποιούσαν με κερί). Η παγκόσμια επιτυχία του υλικού ήταν πρωτοφανής η δε αλλαγή στους τρόπους δόμησης επαναστατική. Η λέξη Ceresit έγινε συνώνυμη με την τεχνολογία προσμίκτων και η παραγωγός εταιρεία μετονομάσθηκε η ίδια σε Ceresit. Έχοντας την ιστορική ευθύνη και συγχρόνως περισσότερο από ένα αιώνα πείρα στα πρόσμικτα η Ceresit κρατά πάντα την πρωτοπορία στην τεχνογνωσίας τους.

Η σημερινή τεχνολογία παρέχει 2 οικογένειες υλικών: Τα βάσεως σουλφονικής λιγνίνης και τα πολυκαρβοξυλικής βάσεως. Υπάρχει πάντα μια σύγχυση στο να επιλέξουμε το καταλληλό. Δεν είναι και τα δύο ταυτόσημα για τις ίδιες εφαρμογές.

Τα υλικά βάσεως σουλφονικής λιγνίνης όπως τα Ceresit CC 197 & Ceresit CC 189 στεγανοποιούν ενεργητικά & άμεσα δηλαδή όχι με το να μειώνουν το πορώδες αλλά να καθιστούν ηλεκτροστατικά υδροαπωθητικές τις παρειές των πόρων. Έτσι η στεγανοποίηση δεν μπορεί να αποτύχει ακόμη και αν κάπου λόγω κακής δόνησης προκύψουν μικροθύλακες. Τα υλικά αυτά δεν απαιτούν φαρμακευτική ακρίβεια στην δοσολόγηση και έτσι είναι προσαρμοσμένα σε πραγματικές οικοδομικές συνθήκες. Αρκεί να αναφερθεί, ότι στην CE πιστοποίηση τους ακόμη και η από λάθος διπλάσια δοσολόγηση δεν επηρεάζει το μπετόν. Για το λόγο αυτό τα υλικά αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο μπετόν στην οικοδομή την ώρα της παραλαβής. Ιδανικά για τις ελληνικές συνθήκες παραγωγής μπετόν σκυροδέτησης. Μοναδική επιλογή για επιτόπου παρασκευαζόμενο μπετόν.

Τα υλικά αποκλειστικά πολυκαρβοξυλικής βάσεως στεγανοποιούν παθητικά & έμμεσα, δηλαδή υπερρευστοποιώντας τόσο πολύ την μάζα του μπετόν ώστε να καθιστούν το πορώδες του στενό και συμπαγές και έτσι μηχανικά αδιαπέραστο από το νερό. Η δοσολόγηση τους -για να επιτύχουν- οφείλει να είναι ακριβεστάτη είναι λοιπόν αδύνατον να γίνει στην παραλαβή επί του έργου, παρά μόνον, -με ηλεκτρονική δοσολόγηση,- στην μονάδα παραγωγής του μπετόν. Αν λόγω κακής δόνησης προκύψουν μικροθύλακες εκεί το νερό θα περάσει. Τα υλικά αυτά στεγανοποιούν όσο εκείνα της προηγουμένης οικογένειας, ρευστοποιούν πολύ καλύτερα από εκείνα αλλά δεν συγχωρούν λάθη στην παραγωγή και στην σκυροδέτηση. Είναι λάθος το να προσμιγνύονται τέτοιας συστάσεως υλικά στον χώρο της σκυροδέτησης. Για να γεφυρώσει το χάσμα αυτό η Ceresit παράγει το υλικό CC 198 το οποίο στηρίζεται σε ένα εξελιγμένο πολυκαρβοξυλικό εστέρα (PCE) με σουλφονική λιγνίνη. Για τον λόγο αυτό μπορεί να προσμιγνύεται και στην μονάδα και επί τόπου του έργου.


β. Επισκευή τυχόν ατελειών του σκυροδέματος
Tρυπόξυλα, οπλισμός, πολυστερίνη, φωλιές, σφραγίζονται με ταχύπηκτο σφραγιστικό τσιμέντο τύπου Ceromax 5. Aν υπάρχει διαρροή νερού την ώρα της εφαρμογής χρησιμοποιούμε το Ceromax 1.

Εφαρμογή:

i) Διανοίγουμε την οπή με μορφή κόλουρου κώνου.
Διαβρέχουμε την επιφάνεια.

ii) Πλάθουμε την σφραγιστική μάζα πάνω στο μυστρί με νερό και την πιέζουμε 2-3 λεπτά.

γ. Τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό
Το Cerecem CR 65 (Dichtschlämme) αποτελεί ένα επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό για εφαρμογές πάνω σε μπετόν, τούβλα, σοβά, τσιμεντοκονία, πέτρα, κλπ.
Το υλικό είναι κατάλληλο για θετικές (προληπτικά - απ' έξω) και αρνητικές (επισκευαστικά - από μέσα) υδροστατικές πιέσεις.
Δίνει σκληρή επιφάνεια ανθεκτική σε υλικά επιχωμάτωσης καθώς και μη τοξική για επαφή με πόσιμο νερό. Αντικαθιστά τις τσιμεντοκονίες.
Κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων από έξω πριν την επιχωμάτωση και από μέσα (θεραπευτικά), στεγανοποίηση δαπέδων υπογείων, δεξαμενών ποσίμου ύδατος, βιολογικών καθαρισμών, κολυμβητικών δεξαμενών, ζαρντινιέρων, φρεατίων, σιλό κλπ.

Τρόπος εφαρμογής: Προτού εφαρμοσθεί το υλικό πρέπει να έχουμε μία επιφάνεια καθαρή, χωρίς άλατα, τρύπες και ανομοιογενή υλικά (τρυπόξυλα, φουρκέτες, πολυστερίνη, φωλεές). Αφαιρούμε τα τρυπόξυλα, κόβουμε τις φουρκέτες (σε βάθος 2 cm) και σφραγίζουμε τις τρύπες με ταχύπηκτο τσιμέντο Ceromax 1 ή Ceromax 5. Κόβουμε επίσης τυχόν αιχμηρές προεξοχές (γρέζια κλπ.). Στρογγυλεύουμε κάθε ορθή γωνία με λούκια. Για την δημιουργία του διατίθεται και έτοιμο υλικό CΤ 23. Διάστρωση με γυάλινο μπουκάλι. Την τοιμη πλέον επιφάνεια διαβρέχουμε με νερό μέχρι κορεσμού και αναμιγνύουμε καλά το Cerecem CR 65 με νερό, ώστε να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη μάζα την οποία επαλείφουμε με βούρτσα. Η μάζα αυτή πρέπει να είναι τόσο πηκτή ώστε να στέκει στην βούρτσα χωρίς να στάζει. Πρακτικώς αναμιγνύουμε 25 κιλά Cerecem CR 65 με 5,5-6kg νερό και 1 λίτρο γαλάκτωμα Ceroc CC 81. Το δεύτερο χέρι περνιέται με σπάτουλα όταν το πρώτο αρχίζει να δένει (μετά 2-3 ώρες περίπου). Προηγουμένως διαβρέχουμε ελαφρά το πρώτο χέρι εκ νέου. Χρόνος ζωής μίγματος: 2 ώρες. Σε χώρους υψηλών υδροστατικών πιέσεων (δεξαμενές μεγάλου βάθους) ίσως απαιτηθούν 3 χέρια.
Σε δεξαμενές ποσίμου ύδατος δεν προσθέτουμε το γαλάκτωμα Ceroc CC 81.
Παρατήρηση: Εάν θέλουμε να περάσουμε και άλλο χέρι σε ξερή πλέον επιφάνεια περνάμε μια ενδιάμεση στρώση που αποτελείται από νερό και γαλάκτωμα Ceroc CC 81, σε αναλογία: 1:1.
Εάν υπάρχει εκτεταμένη ροή νερού από μικροπόρους, περνάμε σαν πρώτο χέρι ένα μίγμα Cerecem CR 65 : Ceromax 1 σε αναλογία 1,5:1 ώστε να επιτευχθεί ταχεία πήξη. Ακολουθεί κανονικά το δεύτερο χέρι.

Θερμομόνωση & Αποστράγγιση Υπογείου
Ένα στεγανοποιημένο υπόγειο δεν αποτελεί κατοικήσιμο χώρο. Η πάντα χαμηλότερη θερμοκρασία των τοιχίων από την θερμοκρασία του αέρα δημιουργεί συμπύκνωση των υδρατμών του κάνοντας το κλίμα του χώρου ακατάλληλο. Η μετατροπή του σε χώρο κατοικήσιμο (γραφείο, Studio, play room, κλπ.) επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο επενδύοντας την εξωτερική πλευρά του τοιχίου με στεγανά θερμομονωτικά υλικά (πλάκες εξηλασμένης πολυστυρόλης). Η συγκόλληση των πλακών μπορεί να γίνει με κατάλληλες κόλλες της Ceresit. Μόνον με την εξωτερική θερμομόνωση αξιοποιείται η θερμοχωρητικότητα του τοιχίου ενώ συγχρόνως προστατεύεται η όποια στεγανοποίηση από απρόσεκτη επιχωμάτωση.

Η αποστράγγιση του τοιχίου γίνεται σήμερα με κυψελωτές μεμβράνες (αυγουλιέρες). Κατ’ αρχάς να επισημανθεί εδώ ότι η αυγουλιέρα δεν είναι στεγανοποίηση. Το νερό την διαπερνά ώστε να οδηγηθεί στον αποστραγγιστικό σωλήνα. Αυτό επιτυγχάνετο παλιά με μία στήλη από τσιμεντόλιθους ή με μια ζώνη από σκύρα. Αν απουσιάζει ο αποστραγγιστικός σωλήνας τότε η αυγουλιέρα δεν έχει κανένα νόημα. Αν ισχυρισθεί κανείς ότι την τοποθετεί για να προστατεύσει την στεγανοποίηση, μια εξωτερική θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστυρόλη θα ήταν προτιμότερη.
 
Site Map  |  Όροι Χρήσης  |  Επικοινωνία
Αδαμάντιου Κοραή 11 Θεσσαλονίκη - Τ.Κ. 54249 :: Τηλ.: 2310 320680, 2310 320647 - Fax.: 2310 320647 :: E-mail: info@ikofarben.gr
Designed and Developed by Amasis Web and Graphic Design